Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wszystkie udostępnione dane osobowe administruje firma DRiM Piotr Dubiński z siedzibą przy ulicy Władysława Gębika 83/6, 10 – 691 Olsztyn.

W przypadku braku zgody z polityką prywatności uprzejmie prosimy o niekorzystanie z Serwisu www.expandyou.pl

DRiM Piotr Dubiński zastrzega prawo do dokonywania zmian w zapisach “polityki prywatności”.

Polityka prywatności odnosi się do użytkowników serwisu www.expandyou.pl w tym klientów zalogowanych i niezalogowanych, a także osób odwiedzających stronę, osób potencjalnie zainteresowanych usługami, korzystających z formularzy zapisu i kontaktu.

Dane osobowe

 

Dane osobowe klientów DRiM Piotr Dubiński przetwarzane są w celu odpowiedniego wykonywania usług szkoleniowych, marketingowych i doradczych, jak również działań  marketingowych, informowaniu o nowych usługach i promocjach DRiM Piotr Dubiński.

Naszych klientów prosimy wyłącznie o dane niezbędne do wykonywania usług przez DRiM Piotr Dubiński.

Dane klientów Drim Piotr Dubiński przetwarza wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz RODO. Podczas logowania, zapisywania się do newsletterów, korzystania z formularza kontaktowego Klient zostawiając swoje dane powinien zaakceptować zapisy niniejszej polityki prywatności, aby móc skorzystać z możliwości serwisu.

Użytkownik swoje dane podaję absolutnie dobrowolnie.

Podanie danych podczas logowania się na platformie lub korzystania w formularza kontaktowego jest niezbędne do wykonania usługi przez DRiM Piotr Dubiński. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz do dokonywania zmian w tym usunięcia konta z Serwisu www.piotrdubinski.com

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma prawo do uzasadnionej prośby o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych w tym także w celach marketingowych.

Dane niezbędne do wykonania usługi przez DRiM Piotr Dubiński to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dane udzielone przez klienta potrzebne są do wykonania zamówionych przez klienta  usług, rozpatrywania reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń przez DRiM Piotr Dubiński.

Poza wyżej wymienionymi działaniami wykorzystywane są także dane zbierane od użytkowników witryny www.piotrdubinski.com – użycie plików cookie,, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina działania, informacje o błędach oraz adres URL strony, z której klient został przekierwany na witrynę www.expandyou.pl

W przypadku z informacją o korzystaniu z witryny www.expandyou.pl niezgodnym z egulaminem DRiM Piotr Dubiński lub/i przepisami prawa administrator może skorzystać z danych niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności klienta.

Subskrypcja bezpłatnych materiałów

 

Skorzystanie z bezpłatnych materiałów, kursów lub dostępu do platformy szkoleniowej na stronie www.piotrdubinski.com wymaga od użytkownika podania imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w dedykowanym formularzu, co jest równoznaczne z utworzeniem własnego konta Użytkownika w Serwisie www.piotrdubinski.com

Adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko służyć będą do kontaktowania się z klientem oraz jego identyfikowanie wśród innych użytkowników oraz promocji materiałów marketingowych na co użytkownik wyraża zgodę.

Zamawianie usług

 

Witryna www.expandyou.pl umożliwia zamawianie usług i produktów oferowanych przez DRiM Piotr Dubiński po zalogowaniu się lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane udostępnione w obu przypadkach posłuża do kontaktu firmy DRiM Piotr Dubiński z klientem w celu ustalenia warunków wykonania usługi. W tym celu niezbędne przez klienta jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Podane dane wykorzystanie zosatną przez DRiM Piotr Dubiński w celu obsługi i wykonania zamówienia oraz marketingu innych usług i produktów.

Przetwarzanie danych osobowych (Imię, Nazwisko, Login, mail, telefon) w celach marketingowych dotyczy wszystkich Użytkowników Serwisu na co wyrażają zgodę akceptując Regulamin Serwisu www.piotrdubinski.com

Partnerzy

 

Polityka prywatności piotrdubinski.pl dotyczy wyłącznie witryny nalerzącej do DRiM Piotr Dubiński, każdy z partnerów posiada i stosuje się do własnej polityki prywatności.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom lub osobom trzecim

 

DRiM Piotr Dubiński nie będzie przekazywać danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane firmom partnerskim tylko i wyłącznie w celu należytego wykonania usługi.

Dane osobowe klientów mogą zostać udostępnione podmiotom, które na mocy prawa są do tego uprawnione, np., wymiarowi sprawiedliwości.

Zmiany w polityce prywatności

 

DRiM Piotr Dubiński może modyfikować zapisy w polityce prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie www.piotrdubinski.com. W przypadku klientów, którzy wcześniej wyrazili zgodę na obowiązującą politykę prywatności, obowiązują ich zapisy zgodne z zapisami aktualnej polityki prywatności.

Zmianom nie ulegnie zasada nie udostępniania przez firmę DRiM Piotr Dubiński danych osobowych innym firmom i podmiotom chyba, że jest to konieczne do w celu należytego wykonywania usług.

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x